Inschrijvingen nieuwe agromilieuverbintenissen mogelijk van 1 oktober tot 30 november 2015.

Landbouwers die in 2016 een nieuwe agromilieuverbintenis van het Departement Landbouw en Visserij willen starten, moeten zich nu al inschrijven via het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Deze verplichte voorafgaande aanvraag is alleen mogelijk in de periode van 1 oktober tot uiterlijk 30 november 2015.

 

Welke agromilieuverbintenissen?

In het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) zijn er subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kan vrijwillig een verbintenis voor een periode van 5 jaar aangaan, voor het toepassen van een bepaalde milieuvriendelijke maatregel. Hiervoor ontvangt hij een subsidie. Een verbintenis start steeds op 1 januari.

 

Het Departement Landbouw en Visserij sluit onder andere agromilieuverbintenissen af voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund).

 

Op www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 is per maatregel een informatiefiche te vinden met de subsidievoorwaarden (zie ook bijlagen).

 

Aanvraagprocedure

Landbouwers die in 2016 een verbintenis wensen te starten, moeten tussen 1 oktober en 30 november 2015 een aanvraag indienen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het startscherm van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Na 30 november 2015 kunnen geen nieuwe verbintenissen met start in 2016 meer aangevraagd worden. Tijdens de aanvraag wordt ook de verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) gekozen. Dit is de oppervlakte (of het aantal) waarop de landbouwer de maatregel gedurende minstens 5 jaar zal toepassen.

 

De administratie beoordeelt de inschrijvingen onder meer op basis van het budget dat in dat jaar beschikbaar is voor de maatregel. Uiterlijk op 31 december 2015 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer jaarlijks (5 jaar lang) betaling aan via de verzamelaanvraag.

 

Wat met aflopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruitteelt en het behoud van lokale veerassen die eind 2015 afloopt, moeten verplicht hun keuze kenbaar maken voor het al dan niet aangaan van een nieuwe vijfjarige verbintenis vanaf 2016. Deze landbouwers ontvangen begin oktober 2015 een persoonlijk schrijven met meer informatie over het hernieuwen van hun verbintenis.

 

Wat met nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ze kunnen, indien gewenst, wel een aanvraag indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal te verhogen:

 

een uitbreiding van een lopende verbintenis kan enkel voorafgaand aan het tweede of derde jaar van de verbintenis door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis;

een vervanging van een lopende verbintenis door een nieuwe vijfjarige verbintenis kan door de verbintenisoppervlakte of het verbintenisaantal met meer dan 20% te verhogen.

Deze uitbreidingen en vervangingen moeten eveneens uiterlijk op 30 november 2015 worden ingediend via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het e-loket.

 

Lopende verbintenissen voor hoogstamfruitbomen en milieuvriendelijke sierteelt blijven ongewijzigd verder lopen. Voor deze maatregelen kunnen geen nieuwe verbintenissen meer aangevraagd worden. Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2016.