GLB - Premie voor het produceren van vleeskalveren.

Het Departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke data en voorwaarden betreffende de premie voor het produceren van vleeskalveren.

 

Elke actieve landbouwer die over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt op 1/1/2016 kan instappen in de premieregeling. De landbouwer moet hiervoor jaarlijks een deelnameverklaring indienen.

 

Vanaf 30/10/2015  tot en met 15/12/2015  moet op het e-loket bij ’Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2016’ de deelname bevestigd worden. Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2016 de premie te kunnen ontvangen.

 

Na 15/12/2015 heeft de landbouwer nog 25 kalenderdagen, dus tot en met 9/1/2016, om zijn deelname te bevestigen maar het premiebedrag zal dan wel verminderen met 1% per werkdag laattijdigheid.

 

Landbouwers die in aanmerking komen voor de premie worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Indien een landbouwer meent in aanmerking te komen maar niets ontvangen heeft, moet hij zelf het initiatief nemen en contact opnemen met zijn buitendienst.

 

Wat zijn de premievoorwaarden in 2016?

Het aantal premiegerechtigde dieren is gebaseerd op het aantal kalveren geslacht in de periode van 1/1/2016  tot en met 31/12/2016 en afkomstig van een vleeskalverbeslag.

·        De kalveren moeten jonger zijn dan 8 maanden op datum van slachting en moeten minstens 120 dagen op het vleeskalverbeslag aanwezig geweest zijn.

·        De kalveren moeten correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn in Sanitel. Dit betekent onder meer dat alle gebeurtenissen en bewegingen tijdig moeten gemeld worden. Dieren waarvan geboorte, vertrek … te laat gemeld worden, zullen uitgesloten worden van de premie.

 

Opgelet! : Kalveren waarvan de identificatie en registratie nog wordt gewijzigd na de aankomst van het kalf op het vleeskalverbeslag zijn niet premiewaardig!

 

Voor kalveren geslacht in een buitenlands slachthuis gelden dezelfde voorwaarden.