Bijkomende tweede betaling - crisismaatregelen.

Vandaag heeft Vlaanderen een bijkomende tweede betaling gedaan aan actieve zeugenhouders ten bedrage van 7,4 euro per zeugenplaats op basis van de Europese crisismaatregelen. Boerenbond heeft hierop herhaaldelijk aangedrongen bij Vlaams minister voor landbouw Joke Schauvliege, laatst nog op Agribex. Zo komt de totale crisissteun vanuit Europa en Vlaanderen om de liquiditeit van de varkensbedrijven te verhogen op 15 euro per fokvarken.

Europa heeft de regio’s toegelaten de in september toegekende Europese crisissteun te verdubbelen. Eerder had Wallonië dit al gedaan. Met deze tweede betaling geeft nu ook Vlaanderen invulling aan deze mogelijkheid.

De minister benadrukt het belang van deze korte-termijnbetalingen voor de familiale landbouwbedrijven maar onderstreept dat er vooral nood blijft aan een structurele aanpak van de varkenscrisis. Daarom roept minister Schauvliege in januari de zogenaamde “G30”  samen waarin diverse partners de toekomststrategie voor de Vlaamse varkenssector zullen uittekenen.