Mestbank - focusgebied 2016.

Wanneer 50% van het areaal van een bedrijf in focusgebied ligt, wordt het bedrijf een focusbedrijf door ligging.

Voor 2016 gebeurt deze evaluatie als volgt:

·        Voor het areaal wordt gekeken naar de percelen in gebruik op 1 januari 2015, de evaluatie gebeurt dus op basis van de verzamelaanvraag 2015.

·        Voor het focusgebied wordt gekeken naar de afbakening van de focusgebieden in 2016, dus op basis van het focusgebied nitraat 2016.

 

Als bijlage de overzichtskaart van het focusgebied 2016:

·        in totaal is 216.900 ha afgebakend als focusgebied;

·        15.700 ha daarvan is pas vanaf 2016 afgebakend als focusgebied;

·        31.350 ha was in 2015 nog focusgebied maar is dat niet meer in 2016.

 

Gedetailleerde kaarten per provincie kan men raadplegen via deze link.

 

Bijlage(n) :
+ Focusgebied2016.pdf