Mestbank - status bedrijf - voorwaarden

Elke landbouwer kan zijn ‘status bedrijf’ voor 2016 terugvinden op het mestbankloket (zie rubriek ‘Status bedrijf’, kies vervolgens ‘Status’).

 

Concreet wordt men ingedeeld in één van de volgende categorieën:

·        focusbedrijf door ligging

·        focusbedrijf met maatregelencategorie 1

focusbedrijf met maatregelencategorie 2 
focusbedrijf met maatregelencategorie 3  

 

Tot 15 maart 2016 kan men bezwaar indienen tegen de verkregen ‘status bedrijf’. Richt daarvoor een aangetekend schrijven naar VLM, t.a.v. Ria Gielis, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel.

Bijlage(n) :
+ Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_3.pdf + Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_2.pdf + Fiche_Focusbedrijf_met_maatregelencategorie_1.pdf + Fiche_Niet-focusbedrijf.pdf + Fiche_Focusbedrijf_door_ligging.pdf