Verzamelaanvraag 2016 - EAG - groenbedekking.

Wellicht zal groenbedekking in 2016 opnieuw de belangrijkste rol spelen voor het voldoen aan de eis van ecologisch aandachtsgebied. Als bijlage daarom het overzicht met de voorwaarden voor groenbedekking als EAG  (EAG-GB).

 

Een aantal aandachtspunten zijn hierna opgesomd.

 

·      Te gebruiken codes

Groenbedekking komt enkel in aanmerking als ecologisch aandachtsgebied indien het in de  verzamelaanvraag als nateelt wordt aangegeven met één van de volgende vier codes:

 

 

 

Code om in aanmerking te komen als EAG

Gras in onderzaai

657

Mengsel van één of meer vlin­derbloemige groenbedekkers

658

Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers

659

Grasklaver

700

                                                                              

·      Mengsels

Het mengsel met of zonder vlinderbloemige groenbedekkers (code 658 en code 659) moet bestaan uit minstens twee gewassen die voorkomen op de bijgevoegde lijst.

 

Code 658 (mengsel met één of meer vlinderbloemigen) gebruik je als het mengsel één van de

volgende groenbedekkers bevat : klaver (witte, rode, andere), lupinen, veldbonen of wikken. Als je de teeltcombinatie grasklaver na wintertarwe/triticale wil gebruiken voor EAG-GB én voor derogatie dan gebruik je de code 700 voor grasklaver en niet de code 658 (zie ook verder). Voor alle andere mengsels gebruik je de code 659.

 

Een mengsel van Italiaans raaigras met Westerwolds raaigras is niet meer toegelaten. Een mengsel van de volgende raaigrassen kan wel:

·        Engels raaigras;

·        Italiaans of Westerwolds raaigras;

·       Hybride raaigras .

 

Als de landbouwer ‘gras in onderzaai’ (code 657) aanbrengt onder het hoofdgewas, moet dit gras geen mengsel zijn.

 

·      Activeren als EAG-GB

De laatste dag voor het activeren van EAG is 31 mei 2016. Dit is dan ook de uiterste datum voor activeren van EAG-GB. Als door ongunstige weersomstandigheden de groenbedekker niet ingezaaid wordt, zal de oppervlakte van deze percelen niet in aanmerking komen als EAG. Activeer daarom voldoende EAG in de verzamelaanvraag als buffer om aan de vereiste oppervlakte EAG te komen.

 

Wisselen van EAG-GB is wel mogelijk op eigen subsidiabele percelen. Pas dit in je verzamelaanvraag aan ten laatste op:

·        Polders en Duinen: 16 september 2016

·        Andere streken: 16 oktober 2016

 

·      Link EAG –GB met derogatie

De volgende teeltcombinaties komen in aanmerking voor EAG-GB én voor derogatie

·        Mais met onderzaai gras (code 201/202 + code 657)

·        Wintertarwe/triticale met mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers (code 311/35 + code 659)

·        Wintertarwe/triticale met grasklaver (code 311/35 + code 700)

 

Bijlage(n) :
+ fiche_vergroening_-_groenbedekking16.pdf + tabel_lijst_groenbedekkers16.pdf