GLB - Campagne 2015 - uitbetaling vergroening, basisbetaling en jonge landbouwers.

Uitbetaling vergroening, basisbetaling en jonge landbouwers campagne 2015

Op 30 maart 2016 werden een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Naast het resterend saldo van 10% van de basisbetaling (inclusief de rechten uit de reserve) en de premie voor jonge landbouwers, werd de volledige premie voor vergroening uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Als alle premievoorwaarden vervuld zijn, bedraagt de premie voor vergroening iets meer dan de helft (50,76%) van het bedrag van de basisbetaling.

 

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, krijgen een extra betaling van € 84 per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares.

 

Op alle bedragen die € 2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,393041% toegepast om op die manier een Europese crisisreserve aan te leggen en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen te vermijden.

 

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,2% toegepast. De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

 

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van april is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).