Verzamelaanvraag 2016 - EAG activeren voor 31 mei 2016!

31 mei is de uiterlijke datum voor het activeren van EAG. EAG die na deze datum geactiveerd worden, worden niet weerhouden voor de berekening van het percentage EAG. Enkel een activering van EAG groenbedekking na 31 mei wordt weerhouden wanneer het een wissel tussen eigen, uiterlijk op 31 mei aangegeven percelen betreft. Er wordt wel geen hogere oppervlakte EAG groenbedekker weerhouden dan op 31 mei geactiveerd is.

Uiteraard moet ook aan alle voorwaarden van EAG-groenbedekking voldaan zijn. Info over deze voorwaarden vindt u in de fiche over groenbedekking onder de types ecologisch aandachtsgebied op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening