Mestbank - vrijstelling status focusbedrijf - aanvragen tot uiterlijk 1 juni 2016.

Een landbouwer die een vrijstelling wil van de status als focusbedrijf voor 2017, kan die aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Landbouwers kunnen op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2016 de status focusbedrijf heeft.

 

​Een landbouwer die een vrijstelling wil van de status als focusbedrijf voor 2017, kan die aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Na 1 juni is de aanvraag definitief en moet er een bedrijfsevaluatie nitraatresidu uitgevoerd worden.  Landbouwers kunnen op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2016 de status focusbedrijf of niet-focusbedrijf heeft.

 

Een landbouwer kan een vrijstelling van de status als focusbedrijf verkrijgen als hij kan aantonen dat zijn bedrijfsvoering geen gevaar op uitspoeling van nitraten inhoudt. Daarvoor is een bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu noodzakelijk.  Dat houdt in dat de landbouwer tussen 1 oktober en 15 november op verschillende percelen van zijn bedrijf het nitraatresidu laat bepalen.  De Mestbank selecteert daarvoor per geteelde gewas- en bodemgroep een representatief aantal percelen.  Ook niet-focusbedrijven die verwachten om in 2017 een ‘focusbedrijf door ligging’ te worden, kunnen al een vrijstelling aanvragen.

 

Als de bedrijfsevaluatie positief is én de eventueel opgelegde maatregelen in 2016 worden nageleefd én als er geen andere overtredingen van de mestwetgeving vastgesteld werden in 2015 en 2016, wordt het bedrijf vanaf 2017 als niet-focusbedrijf beschouwd.  Die vrijstelling blijft de volgende jaren geldig, tenzij uit een nieuwe bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu zou blijken dat die niet langer positief is of andere overtredingen aan het licht komen.

Bedrijven die in 2016 al een bedrijfsevaluatie moeten uitvoeren als gevolg van de evaluatie van de nitraatresidubepalingen in het najaar van 2015, komen bij een positieve evaluatie automatisch in aanmerking voor een vrijstelling als focusbedrijf in 2017.  Die bedrijven moeten niet nog eens een vrijstelling aanvragen.

 

Praktisch

• Een aanvraag voor een vrijstelling gebeurt via het Mestbankloket > Aanvragen.

• Aanvraag indienen (of intrekken) uiterlijk op 1 juni 2016. De aanvraag is definitief na 1 juni.

• Meer informatie over uw status focusbedrijf in 2016 vindt u op het Mestbankloket onder de rubriek Status bedrijf > Status