Dinsdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag.

31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Dit is de datum tot wanneer elke wijziging aan het dossier aanvaard wordt, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

 

Deze uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor het oplossen van grafische overlappingen, wijzigingen of toevoegingen van percelen, wijzigingen aan bestemmingen of wijzigingen in het kader van de vergroening zoals wijzigingen aan de aangifte van ecologisch aandachtsgebied (EAG). Wat tot wanneer gewijzigd kan worden is in detail weergegeven op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag in de fiche ‘indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden.

 

Specifiek voor EAG is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte ecologisch aandachtsgebied die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei.

 

Wijzigen van de verzamelaanvraag kan via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.