Uitbetaling agromilieumaatregelen campagne 2015.

Op 31 mei 2016 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Het betreft de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen, het behoud van genetische diversiteit hoogstamfruitbomen, milieuvriendelijke sierteelt en hectaresteun voor de biologische productiemethode.

 

Enkel de landbouwers die in 2015 beschikten over een lopende verbintenis en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

 

Bij de betaling werd verder rekening gehouden met:

·        eventuele verlagingen voor het niet naleven van de premievoorwaarden;

·        eventuele verlagingen voor laattijdige indiening van de verzamelaanvraag (1% verlaging per werkdag vertraging, de uiterste indieningsdatum was 16 mei 2015; aanvragen die na 16 mei 2015 werden ingediend komen niet meer in aanmerking voor steun);

·        eventuele verlagingen voor het niet aangeven van gebruikte percelen (onderaangifte);

·        eventuele verlagingen voor het niet naleven van de randvoorwaarden.

 

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de tweede helft van juni is deze te vinden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

 

Voor verdere informatie en eventuele vragen kan steeds contact opgenomen worden met de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij.