Verzamelaanvraag 2016 - wijzigen hoofdteelt naar aanleiding van het slechte weer.

Wijziging van de hoofdteelt naar aanleiding van het slechte weer

Door de slechte weersomstandigheden is op vele percelen de teelt verloren gegaan. Landbouwers die nog een andere teelt willen inzaaien moeten deze teeltwijziging melden via een wijziging van hun verzamelaanvraag. Een teeltwijziging kan nog na 31 mei. De regels voor wijziging van de hoofdteelt worden hierna nog eens toegelicht.

 

Uiterste wijzigingsdata en het aanvaarden van wijzigingen

Wijzigingen aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag moesten uiterlijk op 31 mei gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij en werden zonder meer aanvaard zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

 

Van 1 juni tot en met 31 oktober hangt het aanvaarden van een wijziging af van het type wijziging en het uitvoeren van eventuele controles (administratief of ter plaatse) op het dossier. Een dergelijke wijzing na 31 mei die aanleiding geeft tot een verhoging van de aangevraagde steun, zal evenwel enkel worden aanvaard indien er sprake is van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden..

 

Het wijzigen van de hoofdteelt kan ook nog na 31 mei: hier is de uiterste wijzigingsdatum namelijk 31 augustus. Dit betekent dus dat wijzigingen aan de hoofdteelt ook na 31 mei aanvaard worden, wel rekening houdend met de algemene regels inzake controles voor het aanvaarden van wijzigingen.

 

Wijzigingen aan de hoofdteelt

Wanneer de hoofdteelt door het slechte weer van de afgelopen weken is mislukt, kan het perceel opnieuw ingezaaid worden met een andere teelt. Deze nieuw ingezaaide teelt wordt dan als hoofdteelt voor dit jaar beschouwd, wat van belang kan zijn in het kader van de vergroening of de bemestingsnorm. Deze teeltwijziging moet de landbouwer melden via het e-loket of, mocht dit niet mogelijk zijn, via zijn buitendienst.  Indien dezelfde teelt opnieuw wordt ingezaaid, moet dit uiteraard niet gewijzigd worden in de verzamelaanvraag. Beslist men geen nieuwe teelt in te zaaien, dan moet een teeltcode voor braakliggend land (‘81’, ‘82’ of ‘89’) aangegeven worden.

 

Contactgegevens van de buitendiensten zijn zoals steeds te vinden op www.landbouwvlaanderen.be.