Mestbank - gedragscode.

De Mestbank heeft een gedragscode uitgewerkt die van toepassing is op alle medewerkers van de Mestbank.

 

Sinds 1 januari 2016 werkt de Mestbank met een nieuwe organisatiestructuur die is aangepast aan de uitvoering van het vijfde mestactieplan. In die structuur werd een nieuwe entiteit binnen de Mestbank opgericht, de dienst/cel Bedrijfsdoorlichting.  De medewerkers van die dienst zorgen voor de uitvoering van bedrijfsdoorlichtingen, van waaruit bedrijfsspecifieke maatregelen worden opgelegd en opgevolgd met als doel een effectieve impact op de waterkwaliteit.

 

De reorganisatie heeft dus als gevolg dat naast de inspecteurs ook een groep bedrijfsdoorlichters bedrijven zullen controleren. Daarnaast werden ook cellen Dossierbeheer in het leven geroepen in beide regio’s. Medewerkers van die cellen fungeren sindsdien des te meer als eerstelijnscontacten.

 

Daarom heeft de Mestbank een gedragscode voor alle medewerkers van de Mestbank uitgewerkt (zie bijlage): medewerkers die dossiers behandelen op kantoor, medewerkers die eerstelijnscontacten verzorgen, medewerkers die bedrijven bezoeken en medewerkers die controles uitvoeren op het terrein.

Bijlage(n) :
+ Gedragscode Mestbank.pdf