GLB - Terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline.

Op 12 oktober 2016 werd de terugbetaling van de inhoudingen voor financiële discipline uitgevoerd.

Voor de campagne 2014 werd in het kader van de financiële discipline, die Europees opgelegd wordt, 1,302214% op het totale bedrag aan rechtstreekse inkomenssteun boven de 2.000 euro afgehouden. Dit bedrag diende als crisisreserve. Deze crisisreserve werd in 2015 niet ingezet waardoor de lidstaten het teveel aan middelen opnieuw kunnen verdelen over de betrokken landbouwers. De herverdeling gebeurt op basis van de aangevraagde steun voor de campagne 2015.

 

In Vlaanderen wordt een bedrag van € 2.842.458 over 16.198 landbouwers verdeeld. Het terug te betalen bedrag bedraagt 1,4060745% van alle bedragen aan rechtstreekse inkomenssteun (basisbetaling, vergroening, herverdelingspremie, premie voor jonge landbouwer, premie voor de productie van vleeskalveren, zoogkoeienpremie) boven de 2.000 euro.

 

In de tweede helft van oktober kan de landbouwer de afrekening met de details van de berekening op het e-loket raadplegen.

 

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunnen landbouwers best contact opnemen met hun buitendienst:http://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/inkomenssteun