GLB - Crisismaatregel vermindering melkproductie – betalingsaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers eraan herinneren dat de betalingsaanvragen voor de crisismaatregel ‘Vermindering melkproductie’ vanaf 1 januari 2017 kunnen worden ingediend.

Landbouwers die een steunaanvraag indienden voor de crisismaatregel ‘Vermindering melkproductie’ en in de voorziene verminderingsperiode de melkproductie op hun bedrijf verminderden, moeten nog een betalingsaanvraag indienen om de subsidie van 0,14 eurocent per kg minder melk te ontvangen.

Hoe een betalingsaanvraag indienen?

De landbouwer kan een aanvraag indienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) de  data vind je op onze website.

 

Opgelet:

De melkgeldafrekeningen van de drie maanden van de verminderingsperiode moeten toegevoegd worden aan de betalingsaanvraag. Dit zijn verplichte bewijsstukken!

Indien de landbouwer niet tijdig een betalingsaanvraag indient, zal er geen subsidie uitbetaald worden.

 

Na de controle en de toepassing van eventuele kortingen betaalt het Departement Landbouw en Visserij de subsidies ten laatste op 31 maart 2017 uit voor de eerste verminderingsperiode en ten laatste op 1 mei 2017 voor de tweede verminderingsperiode.