Mestbank - ton mest per ha in 2017.

Als bijlage vindt u vier overzichten met de maximaal te bemesten hoeveelheden dierlijke mest in ton per ha voor 2017. Deze overzichten zijn gemaakt voor de fosfaatklasse I, II, III en IV.

 

Bijlage(n) :
+ BEMESTNORM 2017 COMBINATIE 190117 klasse IV deroga + BEMESTNORM 2017 COMBINATIE 190117 klasse III met d + BEMESTNORM 2017 COMBINATIE 190117 klasse II met de + BEMESTNORM 2017 COMBINATIE 190117 klasse I met der