Uitbetaling.

Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en betaling herverdelingspremie campagne 2016

Op 30 maart 2017 worden een aantal betalingen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

Het resterend saldo van 10% van de basisbetaling (inclusief de rechten uit de reserve) en de premie voor jonge landbouwers, worden uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Daarnaast wordt het saldo van de premie voor vergroening uitbetaald. Dat bedraagt 10% van de vergroeningspremie voor de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen en 30% van de vergroeningspremie voor zij die niet vrijgesteld zijn.

 

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 94,32% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

De premie voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht en wordt toegekend voor maximaal 90 subsidiabele hectare.

 

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, wordt de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 127 per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

 

Op het bedrag hoger dan € 2.000 (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,353905% toegepast om zo een Europese crisisreserve aan te leggen en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen te vermijden (financiële discipline).

 

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast.
De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. Bij een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

 

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van april vindt u deze afrekening op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be ).

 

Voor informatie en eventuele vragen kan contact opgenomen worden met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.