Overnames en volmachten i.h.k.v. de verzamelaanvraag voor 14 april 2017 regelen.

Bedrijfsovernames en volmachten moeten tijdig gemeld worden. De uiterste datum om een overname te melden is 14 april 2017. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden.

Hou er bovendien rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus ook tijdig geregeld worden zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indiendatum van de verzamelaanvraag nadert. Er moet een volmacht gegeven worden aan een persoon of organisatie om de aanvraag elektronisch door iemand anders te laten indienen. Meer informatie over volmachten is te vinden onder de helppagina Volmachten.