GLB - Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie – campagne 2016.

Op 27 april 2017 wordt het saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

 

De premie wordt uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben tijdens het kalenderjaar 2016 en is beperkt tot het individueel quotum van de landbouwer. Het totale bedrag van de premie per steungerechtigde zoogkoe is €159.

 

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2015. Het te laat indienen van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

 

Op het bedrag boven de €2.000 (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,353905% ten gevolge van de financiële discipline toegepast.

 

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

 

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van mei is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).