Uitbetaling agromilieumaatregelen & beheerovereenkomsten - campagne 2016.

Eind april 2017 werden de betalingen voor de agromilieumaatregelen aan de landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Het gaat om de betalingen voor mechanische onkruidbestrijding, de teelt van vlinderbloemigen, de verwarringstechniek in de fruitteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting, het behoud van lokale rundveerassen en schapenrassen, het behoud van genetische diversiteit hoogstamfruitbomen, milieuvriendelijke sierteelt en hectaresteun (omschakeling en voortzetting) voor de biologische productiemethode. Ook de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn uitbetaald.

Enkel de landbouwers die in 2016 beschikten over een lopende verbintenis/beheerovereenkomst en die tijdig een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend, werden uitbetaald.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. De afrekening wordt midden mei op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij geplaatst (www.landbouwvlaanderen.be).