Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2017.

Het indienen van de verzamelaanvragen voor de campagne 2017 is vlot verlopen. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij al een eerste analyse maken van de totale aangegeven oppervlakte voor een selectie hoofdteelten.

De weergegeven cijfers zijn indicatief. Eventuele incoherenties in de dossiers zijn nog niet verrekend. Ook kunnen landbouwers hun verzamelaanvraag nog tot 31 mei 2017 wijzigen.

Het vermelde areaal grasland staat los van de vergroeningsplicht, de blijvend grasland-status of de classificatie rond de bescherming onder de natuur- of landbouwwetgeving. Deze cijfers voor grasland laten dan ook niet toe om al conclusies te trekken over b.v. herinzaaiverplichtingen.  Zie tabel in bilage.

Bijlage(n) :
+ Gewasgroep17.pdf