Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2017.

1 juli en 30 september 2017 zijn belangrijke data voor de overdracht van mestverwerkingscertifikaten (MVC’s).

 

In het hierbij gevoegde document kan u terugvinden wanneer ten laatste de nodige MVC’s op welke MVC-rekening moeten staan.

 

Bijlage(n) :
+ Uiterste indieningsdata MVC in 2017 - 160517.pdf