Verzamelaanvraag raadplegen na een eerste administratief nazicht.

NIEUW - Vanaf nu kan je de versie van de Verzamelaanvraag raadplegen na een eerste administratief nazicht

In de overzichtslijst van de Verzamelaanvraag krijg je naast je ingediende verzamelaanvraag ook de door de administratie op dat moment weerhouden versie van de Verzamelaanvraag te zien. Het Departement Landbouw en Visserij verifieert immers elke ingediende aanvraag en past waar nodig op basis van controles de aanvraag aan. Dus deze gegevens kunnen dus verschillen van je ingediende aanvraag.

 

Online zijn deze gegevens nu beschikbaar als je na het klikken op de tegel "Verzamelaanvraag 2017" in de overzichtslijst de "laatste door de administratie gekende versie" selecteert.

Deze versie vormt ook de basis van eventuele latere betalingen.

 

Belangrijk

Voorlopig is een afdruk van deze versie niet beschikbaar. Als je de afdruk van je ingediende aanvraag wenst dan selecteer je in de overzichtslijst de door jou ingediende initiële aanvraag of wijzigingsaanvraag. Daar vind je onder "afdrukken" alle nodige documenten waaronder je ingediende aanvraag en fotoplannen terug. Uiteraard kan je ook vanuit de "laatste door de administratie gekende versie" een wijzigingsaanvraag starten waardoor deze documenten als werkversie beschikbaar worden.

Wil je de opmerkingen in je aanvraag vanuit deze versie te zien krijgen dan is dit eenvoudig te doen door het starten van een wijzigingsaanvraag.