: GLB - Oogsten van EAG braakliggend land en groenbedekker toegestaan.

 

Oogsten van ecologisch aandachtsgebied braakliggend land en groenbedekker toegestaan

Als gevolg van de droogte tijdens dit voorjaar staat de Europese Commissie uitzonderingen toe voor het gebruik van ecologisch aandachtsgebied (EAG) braak. Naast de groenbedekking mag dit jaar ook braak aangewend worden voor productiedoeleinden.

 

Braakgelegde percelen mogen door de versoepeling van de Europese regelgeving ook gemaaid of begraasd worden. Deze percelen zullen nog steeds meetellen als aparte teeltgroep voor gewasdiversificatie en als EAG worden beschouwd.

 

Ecologisch aandachtsgebied ‘Groenbedekking’ mag eveneens gemaaid of begraasd worden tijdens de aanhoudingsperiode. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de hoofdteelt. Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische omstandigheden de mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen;
na het oogsten van de groenbedekker moet er wel nog voldoende gewas aanwezig blijven zodat de groenbedekker in staat blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor:

de opname van nutriënten uit het bodemprofiel;
het bedekken van de bodem.

 

Meer informatie over de andere voorwaarden kunt u vinden in de infofiches over EAG braakliggend land en EAG groenbedekking.