Mestbank - fosfaatanalyse - updateHierbij een korte update in verband met de fosfaatanalyse voor de klasse-indeling van de percelen:
Analyses snel indienen is de boodschap
De Mestbank verwerkt alle fosfaatanalyses die ze ten laatste op 1 oktober 2017 ontvangt. Voor de later ingediende analyses geeft de mestbank geen garantie op verwerking. Fosfaatanalyses die de Mestbank niet meer kan verwerken in 2017 treden pas in 2019 in werking.
Fosfaatanalyses van 2012 verjaren
De Mestbank kent de klasse-indeling toe tot en met het jaar waarin de fosfaatanalyse 5 jaar oud is. Daarna stijgt de klasse van het perceel om de vijf jaar met één klasse. 
Deze regel zal vanaf 2018 voor het eerst worden toegepast op alle percelen die op basis van een fosfaatanalyse van 2012 in een bepaalde klasse zijn ingedeeld. Wie de stijging van fosfaatklasse volgend jaar wil vermijden, moet voor 1 oktober 2017 een nieuwe analyse indienen.
Percelen kleiner dan of gelijk aan 0,5 ha blijven in fosfaatklasse III
Percelen kleiner dan of gelijk aan 0,5 ha waarvoor geen analyse beschikbaar is blijven vanaf 2017 in fosfaatklasse III. De oorspronkelijke grens van 0,3 ha is opgetrokken naar 0,5 ha,