“Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2017”.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deelt mee dat gisteren, 30 oktober 2017, een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor de campagne 2017 werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. De begunstigden zullen deze betalingen binnen enkele dagen zien verschijnen op hun bankrekening.

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een voorschot van 70% op de extra betaling van € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidieerbare hectares.

Wanneer de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen voorschot.

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de vergroeningspremie uit te betalen aan de landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen. Volgens de Europese regelgeving kan er enkel een voorschot en/of saldo worden uitbetaald als alle controles ter plaatse zijn uitgevoerd. Omdat de controles ter plaatse bij de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningseisen nog doorlopen tot begin 2018, kan er voor deze landbouwers in de loop van 2017 geen voorschot en/of saldo uitbetaald worden.

Er wordt ook naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij uit te betalen voor de premiewaardige dieren die gekalfd hebben tussen 1 januari en 31 augustus 2017, beperkt tot het individueel quotum.

Eind december volgt een tweede betaling tot 90% (dus een betaling van nogmaals 20%) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen) en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij (voor dezelfde premiewaardige dieren).

De diverse saldobetalingen zijn gepland in het voorjaar van 2018. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, ontvangen eind maart 2018 het volledige bedrag van de vergroeningspremie campagne 2017.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. Half november wordt deze informatie beschikbaar op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
Emailnele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be