Mestbank - uitrijstop voor meststoffen, opslag vaste dierlijke mest.

Mestbank herinnert aan uitrijstop voor meststoffen en aan regels voor opslag van vaste dierlijke mest De Mestbank herinnert de landbouwers, erkende mestvoerders en andere betrokken partijen eraan dat op 16 november de uitrijstop voor meststoffen ingaat. Ook mag in de periode van 16 november tot en met 15 januari geen vaste dierlijke mest worden opgeslagen op landbouwgrond. In MAP 5 is de uitrijregeling geharmoniseerd, waardoor meststoffen die gelijkaardige eigenschappen hebben op het vlak van de stikstofvrijstelling dezelfde uitrijregeling krijgen. Ook werd een algemene uitrijstop ingevoerd voor alle meststoffen. In het vorige MAP konden meststoffen met een lage stikstofinhoud en traagwerkende meststoffen, mits dat er een attest was, de hele winter worden uitgereden.