Mestbank - samenstelling mest - wijziging vanaf 1/1/2018 - aandachtspunten.

Ter herinnering !!!

- Elke landbouwer moet vóór de eerste vracht mest die men afvoert in 2018 of ten laatste op 15 februari 2018 via het Mestbankloket doorgeven met welk systeem men in 2018 wil werken: forfait of analyses. Is men bijvoorbeeld van plan om op 2 januari 2018 naar de mestverwerking te rijden, dan moet men zijn keuze doorgeven vóór dit transport plaatsvindt.

 

- Een landbouwer die voor een vloeibare varkensmestsoort kiest voor analyse, zal vanaf 1 januari 2018 enkel nog vrachtstalen kunnen laten nemen. Als overgangsmaatregel aanvaardt de mestbank nog tijdelijk putstalen (genomen in 2017) tot 3 maanden na de staalnamedatum. Gezien verwacht wordt dat niet alle vervoerders de vrachtstalen tijdig zullen kunnen nemen wordt aangeraden om nog voor het einde van dit jaar een putstaal te nemen. De kennis van deze analyse kan eventueel ook een hulp zijn bij het maken van de keuze: forfait of analyse.