Mestbank - Focusgebied 2018 - overzichtskaart Vlaanderen.

-        Voor 2018 werd 238.168 ha van het landbouwareaal als focusgebied aangeduid. Daarvan ligt 29.805 ha landbouwgrond in gebieden die in 2018 voor het eerst afgebakend worden als focusgebied.

-        Een landbouwareaal van 14.750 ha lag in 2017 nog in focusgebied maar dit jaar niet meer. Die gebieden hebben de bonus die ze vorig jaar opgebouwd hadden, verzilverd.

-        Binnen het focusgebied 2018 is er een areaal van 25.802 ha dat een bonus opgebouwd heeft. Als er het volgende winterjaar in die gebieden geen overschrijdingen zijn in het oppervlaktewater en als de evolutie van het grondwater gunstig blijft, kunnen die gebieden in 2018 niet-focusgebied worden

-        Als bijlage de overzichtskaart voor Vlaanderen met de focusgebieden 2018 en de overzichtskaart met aanduiding van de bonusgebieden. De gedetailleerde kaarten per provincie kan je via onderstaande links downloaden

·        Kaart provincie West-Vlaanderen 

Kaart provincie Oost-Vlaanderen 
Kaart provincie Antwerpen 
Kaart provincie Vlaams-Brabant 
Kaart provincie Limburg 

 

Bijlage(n) :
+ Focusgebied2018_bonus.pdf + focusgebied2018.pdf