Mestbank - Mest uitrijden op bevroren ondergrond is verboden.

Mest uitrijden op bevroren ondergrond is verboden

Koning Winter heeft beslist om vrij laat toe te slaan. Ondanks dat het reguliere uitrijseizoen op 16 februari is gestart, mogen geen meststoffen op bevroren ondergrond worden gespreid.

 

De Mestbank wil de landbouwers er dan ook aan herinneren dat het uitspreiden van meststoffen op bevroren ondergrond strikt verboden is. Het spreekt voor zich dat de aanwezige bevroren gewassen bij een bevroren ondergrond geen nutriënten opnemen. Daarnaast is er een enorm risico op afspoeling van meststoffen, als toch meststoffen worden opgebracht.

 

Na het einde van de vorstperiode, is het vanuit milieukundig oogpunt het best om te wachten met bemesten totdat de ondergrond volledig is ontdooid. Dan dringen de meststoffen ook weer daadwerkelijk tot in de bodem door.