Mestbank - derogatie - neem tijdig bodemstalen.

Eén van de na te leven voorwaarden voor derogatie is het nemen van bodemstalen.

Een aantal van deze bodemstalen moet uiterlijk op 31 mei 2018 genomen worden (zie onderstaand overzicht).

Als bij een terreincontrole blijkt dat de bodemstalen niet beschikbaar zijn, zal de landbouwer in 2019 op alle percelen van het bedrijf geen derogatie kunnen aanvragen. De landbouwer zal deze sanctie enkel via het Mestbankloket vernemen.

 

Derogatie 2018 – verplichte bodemstalen

Bodemanalyse

Hoeveel stalen?

Wanneer?

Minerale stikstofgehalte

(nitraatstikstof/ ammoniumstikstof)

 

1 staal per begonnen schijf van 20 ha van de totale bedrijfsoppervlakte,

minimum 1 staal

1/1/2018 - 31/5/2018

Plantbeschikbaar fosfaatgehalte

------------------------------------------------

1 staal per begonnen schijf van 20 ha van totale bedrijfsoppervlakte,

minimum 1 staal

-----------------------------------------------

1 staal per begonnen schijf van 5 ha van totale bedrijfsoppervlakte,

minimum 1 staal

1/6/2017 - 31/5/2018

-----------------------------------------------

genomen in 2014 of later

Nitraatresidu

op perceel/percelen aangeduid door de Mestbank

1/10/2018 – 15/11/2018

------------------------------------------------

 

Bijlage(n) :
+ Derogatievoorwaarden_2018.pdf