Mestbank - MVC

Mestbank - MVC- uiterste data van overdracht in 2018

Een overzicht met de uiterste data voor het tijdig overdragen van mestverwerkingscertifikaten (MVC’s) in 2018.

 

Bijlage(n) :
+ uiterste data - overdracht MVC in 2018 - 310518.pd + uiterste data - overdracht MVC in 2018 - 310518.pd + uiterste data - overdracht MVC in 2018 - 310518.pd