Mestbank - verplichte N-analyse met bemestingsadvies.

Groenten van groep I of II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen vallen onder de reglementering in verband met de verplichte stikstofanalyses en bemestingsadviezen. Indien men dit jaar niet de nodige analyses laat uitvoeren, dan wordt de stikstofbemestingsnorm in 2019 verlaagd voor de percelen waarop groenten van groep I of groep II, aardbeien, sierteelt- of boomkweekgewassen worden geteeld. De lijst met erkende labo’s bevindt zich als bijlage.

 

Het aantal verplicht te nemen stikstofanalyses met bemestingsadvies en de percelen waarop men deze moet nemen, vindt men als volgt terug:

 

-  Verzamelaanvraag 2018

In de afdruk van de verzamelaanvraag 2018 vindt men bij punt ‘Bemesting’ de percelen waarop men een stikstofanalyse en bemestingsadvies moet laten uitvoeren.

 

-  Mestbankloket

In de bemestingsprognose 2018 staat een overzicht van de betrokken percelen en de berekening van het aantal te nemen stalen. Klik hiervoor op het mestbankloket in de linkermenubalk op ‘Gronden’ en ‘Bemestingsprognose’

 

Voor eind juli 2018 mailt de mestbank naar alle landbouwers een overzicht van de reeds uitgevoerde analyses en het aantal analyses die nog ontbreken. Dit overzicht zal men ook op het mestbankloket kunnen raadplegen (klik in linkermenubalk op ‘Staalnames’, ‘Bodem’ en kies vervolgens voor ‘Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies’).

 

 

Bijlage(n) :
+ Bodem.pdf