Dierwelzijn - beoordeling exploratief gedrag van varkens verplicht vanaf 1 september 2018.

In kader van dierwelzijn heeft elke varkenshouder een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen. Deze verplichtingen worden in de bijgevoegde checklist voor de varkenshouder opgelijst.

Eén van de meest vastgestelde overtredingen bij controle heeft te maken met het verrijkings- of afleidingsmateriaal dat niet voldoet aan de vooropgestelde criteria. Zo moeten de varkens voldoende interesse en/of toegang hebben tot het materiaal en dus exploratief gedrag vertonen. Daarnaast zijn er andere indicatoren die al dan niet dierafhankelijk zijn.

 

Vanaf 1 september 2018 moet de varkenshouder minimaal één keer per maand het exploratief gedrag van de varkens in minstens 5 hokken beoordelen.

 

De werkwijze hiervoor is als volgt vastgelegd

-        Ga voor één van de vijf hokken staan en tel de actieve dieren gedurende 2 minuten. Hierbij bekom je twee waarden: A en B

A = het aantal varkens dat het afleidingsmateriaal onderzoekt

Tel hierbij ook de varkens die met de snuit/bek optimaal of suboptimaal materiaal (stro, hooi, hout, zaagsel, compost van champignons, turf, ruwvoer (indien dit geen deel uitmaakt van een rantsoen)) onderzoekt/kauwt/ermee speelt of contact maakt met ander materiaal van ondergeschikt belang (hangend object of bal)

 

B = het aantal varkens dat contact maakt met andere varkens en met de uitrusting van het hok
Tel hierbij ook de dieren die met de snuit/bek contact maakt met een ander varken, met drek, of met de grond, de inrichting of uitrusting van het hok. Kauwen met lege mond, rollen met de tong enz., wordt hier ook meegeteld. Verwar eten/drinken niet met spelen met de voederbak.

 

-        Bereken de waarde X aan de hand van de volgende formule:

X =  A/(A+B) *100

 

De waarde X geeft een beoordeling van het exploratief gedrag van de dieren.

 

Waarde X

 Exploratief gedrag

      Beoordeling

0 – 18,0

minimaal

Geef ander of meer verrijkingsmateriaal

18,1 – 86,3

middelmatig 

 

86,4 - 100 

maximaal  

 

 

In het bijgevoegde excelbestand wordt deze waarde automatisch berekend. De ingevulde formulieren of het excelbestand moeten beschikbaar zijn voor de inspectiedienst.

 

Controleer ook de volgende niet-diergebonden indicatoren

-        Langdurig interessant: wordt het materiaal voldoende vaak vernieuwd?

-        Toegankelijkheid: is het materiaal gemakkelijk toegankelijk voor de varkens?

-        Voldoende aantal: kunnen alle varkens tegelijk gebruik maken van voldoende materiaal?

-        Hygiëne: is het materiaal bevuild met uitwerpselen?

 

Controleer ook de volgende diergebonden indicatoren

-        Afwijkend gedrag

·        De varkens maken na verloop van tijd niet vaak gebruik van het verstrekte materiaal.

·        De varkens bijten in andere zaken dan het afleidingsmateriaal zoals in het hekwerk, de staarten/oren van andere varkens.

·        De varkens wroeten in en spelen met hun mest.

·        De varkens rivaliseren of vechten om het gebruik van het materiaal.

·        De zeugen vertonen meer vals nestbouwgedrag.

-        Aanwezigheid van staarten met beten

-        Aanwezigheid van ernstig huidletsel

 

Als de varkens de score “minimaal exploratief gedrag” krijgen of afwijkend gedrag vertonen, geef dan ander of meer verrijkingsmateriaal.

 

Bijlage(n) :
+ Checklist voor de varkenshouder.pdf