Mestbank - nitraatresiducampagne 2018 - belangrijke data

De nitraatresiducampagne voor 2018 gaat binnenkort weer van start.

Op het Mestbankloket kan elke landbouwer nakijken of er op hun bedrijf percelen zijn geselecteerd. Log daarvoor in op het Mestbankloket, kies vervolgens voor de rubriek ‘Staalnames’, ‘Bodem’, ‘Nitraatresidu’ en klik op ‘Geselecteerde percelen’ voor 2018. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen half september nog een e-mail of een brief.

Op het overzicht met de geselecteerde percelen van de Mestbank staat bovenaan rechts in rode letters vermeld over welk soort staal het gaat:

-        controlestalen in opdracht van de Mestbank: dit zijn stalen die de Mestbank zal laten nemen op de geselecteerde percelen, op het overzicht staat ook vermeld welk laboratorium deze stalen zal nemen.

-        verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten: dit zijn stalen die de landbouwer in eigen opdracht en op eigen kosten moet laten nemen door een erkend labo (zie blz 10 van bijgevoegd document), het gepersonaliseerd aanvraagformulier moet men verder aanvullen, ondertekenen en aan een erkend labo bezorgen.

 

Hou voor deze campagne zeker rekening met de volgende data:

 

Staal

Wanneer?

Wat?

Controlestalen in opdracht van de Mestbank

Uiterlijk 28 september 2018

 

Aanwezigheid bij de staalname melden via nitraatmeldpunt, na 28/9 dit rechtstreeks melden aan labo.

Melden via nitraatmeldpunt dat men na 1/7 band – of rijbemesting heeft toegepast, na 28/9 dit rechtstreeks melden aan labo.

Melden via nitraatmeldpunt dat op een geselecteerd perceel de oogst mislukt is, dat er teeltschade is vastgesteld of waterschade + bewijsstukken + schademelding op alle andere percelen doorgeven. Mestbank selecteert ander perceel en bevestigt dit aan labo.

 

Volgende bewijsstukken worden aanvaard: bij voorkeur vaststelling van schadecommissie of foto’s met daarop datum en een herkenningspunt. Bewijsstukken kan men ook nasturen (zie verder).

Melden via nitraatmeldpunt dat op een geselecteerd perceel de staalname niet of niet op een veilige manier kan gebeuren.

Periode 1 oktober – 15 november 2018

Een tegenstaal laten nemen indien men dat wenst (bij perceelsevaluatie telt enkel het laagste resultaat).

Vanaf 1 oktober 2018

Onregelmatigheden melden via nitraatmeldpunt.

7 oktober 2018

Bewijstukken van oogstmislukking, teeltschade of waterschade nasturen naar Mestbank.

Uiterlijk 1 december 2018

Analyseresultaat van tegenstaal aan mestbank bezorgen (indien labo dit niet rechtstreeks doet).

Verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten

15 oktober 2018

Aanvraagformulier aan labo bezorgen, bij voorkeur bevestiging vragen aan labo dat ze opdracht aanvaardt en perceel bemonstert voor 15/11.

Melden aan labo dat men aanwezig wil zijn bij de staalname.

Aankruisen op aanvraagformulier dat men band- of rijenbemesting heeft toegepast na 1/7.

Uiterlijk 28 september 2018

Melden via nitraatmeldpunt dat op een geselecteerd perceel de oogst mislukt is, dat er teeltschade is vastgesteld of waterschade + bewijsstukken + schademelding op alle andere percelen doorgeven.

Nadien zelf labo informeren dat een ander perceel is geselecteerd.

 

Volgende bewijsstukken worden aanvaard: bij voorkeur vaststelling van schadecommissie of foto’s met daarop datum en een herkenningspunt. Bewijsstukken kan men ook nasturen (zie verder).

Melden via nitraatmeldpunt dat op een geselecteerd perceel de staalname niet of niet op een veilige manier kan gebeuren.

Periode 1 oktober – 15 november 2018

Meerdere bemonsteringen zijn mogelijk (bij perceelsevaluatie telt enkel het laagste resultaat, bij bedrijfsevaluatie tellen alle resultaten mee).

Vanaf 1 oktober 2018

Onregelmatigheden melden via nitraatmeldpunt.

7 oktober 2018

Bewijstukken van oogstmislukking, teeltschade of waterschade nasturen naar Mestbank.

 

 

Bijlage(n) :
+ Brochure_nitraatresidu2018.pdf