Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen kan tot 28 februari 2019

 

De uiterste indieningsdatum voor het indienen van een tegemoetkomingsaanvraag is 28 februari 2019. De uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers worden daarom verzocht hun tegemoetkomingsaanvraag nu in te dienen, voor zover zij dit nog niet hebben gedaan.

 

U kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier (zie bijlage) dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “droogte 2018” (https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018). De tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij uw provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd.

 

Aanvragen die na 28 februari 2019 worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

Een  tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd. Processen-verbaal opgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies werden door de gemeentes rechtstreeks aangeleverd aan het Departement Landbouw en Visserij en moeten dus niet meer toegevoegd worden aan de tegemoetkomingsaanvraag.

 

De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018, die werden opgesteld na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

 

Meer informatie vindt u terug op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kunt u eveneens terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.