Brief FOD - groepshuisvesting zeugen vanaf 1 januari 2013.

Onlangs kregen varkensbedrijven met zeugen een brief van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu in verband met de verplichte groepshuisvesting voor zeugen vanaf 1 januari 2013. In deze brief wordt aangehaald dat de gangen (tussen muren of ligboxen) minstens 2 m breed moeten zijn opdat zeugen zich vlot zouden kunnen omkeren of elkaar kunnen passeren.

Wij geven alvast mee dat deze afstand nergens in de wetgeving vermeld staat. Het is dus geen wettelijke vereiste maar enkel een advies.