MTR - premie zoogkoeien - indieningstermijnen en tijdstip van betalen.

Premie zoogkoeien: indieningstermijnen en tijdstip van betaling
Landbouwers die hun aanvraag voor de zoogkoeienpremie nog moeten indienen, kunnen dit nog doen tot en met 30 september 2012.
Alle aanvragers met een correct premiedossier zullen in het najaar een voorschot ontvangen van 60%.
Landbouwers die hun premieaanvraag indienen uiterlijk op 31 juli 2012 mogen eind maart 2013 een saldobetaling verwachten. Landbouwers die tussen 1 augustus en 30 september 2012 hun premieaanvraag indienen, zullen het saldo eind mei 2013 ontvangen.

Premieaanvraag indienen: een fluitje van een cent
Voor de landbouwers die hun premieaanvraag nog moeten indienen, zetten we de belangrijkste aandachtspunten nog eens op een rij.
Om de premieaanvraag in te dienen hebben landbouwers het volgende nodig: een computer, een internetverbinding, een kaartlezer en een geldige elektronische identiteitskaart (eID) met bijhorende pincode. Zodra ze dit alles bij de hand hebben, kunnen ze hun aanvraag indienen op het e-loket Landbouw en Visserij. Het e-loket is 7 dagen op 7 en 24u op 24 u beschikbaar. Hoe ze de premieaanvraag moeten invullen en indienen, wordt stap voor stap uitgelegd op de helppagina van het e-loket.

Voor landbouwers die aarzelen om hun premieaanvraag zelf in te dienen, zijn er een aantal andere mogelijkheden:
• De landbouwer kan een mandaat toekennen voor het indienen van aanvragen via het e-loket. Dit mandaat kan hij toekennen aan een persoon (bv. De echtgeno(o)t(e), buur, familielid, …) of aan een organisatie (bv. veevoederfirma, landbouwadviesbureau, …). Het formulier om een mandaat toe te kennen, kan hij opvragen bij de buitendienst van het agentschap.  Het formulier is ook beschikbaar op het e-loket.
• De landbouwer die begeleiding wenst bij de premieaanvraag kan contact opnemen met de infolijn van zijn/haar buitendienst. De nummers van de infolijn zijn terug te vinden op de contactpagina van het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). De medewerkers van de infolijn begeleiden de landbouwer telefonisch bij het invullen van zijn/haar aanvraag.
• De landbouwer kan ook op de buitendienst terecht tijdens de bezoekuren om ter plaatse zijn/haar aanvraag in te vullen. De medewerkers van de buitendienst helpen de landbouwer hier graag bij verder. De landbouwer moet zeker zijn/haar eID en bijhorende pincode meebrengen naar de buitendienst.

De landbouwer hoeft in zijn aanvraag niet meer aan te geven voor hoeveel dieren hij premie aanvraagt. Bovendien gebeurt er geen selectie meer van dieren die in aanmerking komen voor de premie. Door op een gegeven datum de premieaanvraag in te dienen, bepaalt de landbouwer wanneer de aanhoudingsperiode start gedurende dewelke hij/zij de runderen moeten aanhouden voor de zoogkoeienpremie. Landbouwers met een melkquotum moeten in hun premieaanvraag ook de gegevens met betrekking tot melkrendement en eventuele stopzetting van melkproductie meedelen.

Extra informatie
Alle informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden om in aanmerking te komen, kan worden  nagelezen in de toelichting bij de premieaanvraag voor zoogkoeien. Op het Veeportaal kan de landbouwer raadplegen hoeveel dieren eventueel in aanmerking komen voor de zoogkoeienpremie.