Brochure nr. 67: “Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact”

Op melkveebedrijven blijkt de schommeling van het inkomen over meerdere jaren nauw verbonden met de melkprijs. Deze melkprijs is duidelijk minder stabiel dan vroeger. Toch worden in eenzelfde jaar en tussen vergelijkbare bedrijven grote inkomensverschillen vastgesteld. De rendabiliteit in de melkveehouderij wordt niet enkel bepaald door de melkprijs. Ook een goede en kwaliteitsvolle ruwvoederwinning blijkt belangrijk. Het Departement Landbouw en Visserij stelt hierover nu een nieuwe brochure ter beschikking: “Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact”. In de brochure van het Departement Landbouw en Visserij blijkt een eigen kwaliteitsvolle ruwvoederwinning een basis voor een economisch rendabele melkveehouderij

 

Bijlage(n) :
+ 67-ruwvoedermelkproductie.pdf