Uitbetaling vergoeding natuur 2011.

De vergoeding natuur 2011 werd op vrijdag 7 september gestort. 816 landbouwers ontvangen een totaalbedrag van 357.328 euro.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) werkten nauw samen voor de afhandeling van de aanvragen, de berekening en de uitbetaling van de vergoeding.

Op het E-loket van het ALV vinden de betrokken landbouwers vanaf 14 september een betalingsoverzicht met gedetailleerde informatie over de berekening.

Landbouwers kunnen jaarlijks via de verzamelaanvraag een vergoeding natuur aanvragen voor hun percelen in het kwetsbaar gebied natuur met een bemestingsverbod (2 GVE). De helft van de vergoeding natuur wordt door Europa betaald, het andere deel neemt Vlaanderen voor haar rekening.

Wie een vergoeding natuur aanvraagt als compensatie voor het bemestingsverbod, mag onder andere geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Bekijk de voorwaarden op VLM site.