Nitraatresiducampagne Mestbank start op 1 oktober.

Het is zeer belangrijk om uitspoeling van nitraatstikstof naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen om de waterkwaliteit te beschermen. Vanaf 1 oktober tot 15 november worden daarom bodemstalen genomen om het nitraatresidu te bepalen.
Naast de nitraatresidubepalingen die de Mestbank laat uitvoeren, moet een aantal land- of tuinbouwers, op eigen kosten, het nitraatresidu van bepaalde percelen laten bepalen. Alle betrokken landbouwers hebben hierover ondertussen een brief gekregen.

Erkende laboratoria
Als bijlage de lijst van erkende laboratoria die nitraatresidubepalingen uitvoeren. 

Nitraatmeldpunt
Wie onregelmatigheden, knelpunten of problemen vaststelt tijdens de staalname, moet die onmiddellijk melden op het Nitraatmeldpunt (Eerstdaags wordt de link naar het nitraatmeldpunt doorgegeven. Dat digitale loket zal vanaf 1 oktober elke dag de klok rond beschikbaar zijn.). De VLM zal de meldingen nauwgezet onderzoeken en gepaste maatregelen nemen.

Contactpersonen
Als u vragen hebt bij de staalnamecampagne, kunt u terecht op deze telefoonnummers:
• VLM Regio West:
o Vestiging Brugge: tel. 050 45 82 02 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting
Velodroomstraat 28
8200 Brugge
o Vestiging Gent: tel. 09 244 86 12 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting
Ganzendries 149
9000 Gent
• VLM Regio Oost:
o Vestiging Leuven: 016 66 52 64 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting
Diestsepoort 6 bus 74
3000 Leuven
o Vestiging Herentals: tel. 014 25 83 81 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting
Cardijnlaan 1
2200 Herentals
o Vestiging Hasselt: tel. 011 29 87 63 begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting
Koningin Astridlaan 10
3500 Hasselt

Bijlage(n) :
+ Persbericht Nitraatresiducampagne_2012.pdf