Mestbank start met Nitraatmeldpunt.

Om de staalnamecampagne Nitraatresidu in goede banen te leiden, is de Mestbank gestart met een Nitraatmeldpunt. Op het Nitraatmeldpunt, dat bereikbaar is via de website van de VLM (www.vlm.be), kan de landbouwer terecht voor verschillende zaken in verband met de geplande nitraatresidubepalingen.
We brengen hieronder een aantal aandachtspunten in herinnering:
 Land- en tuinbouwers die aanwezig willen zijn tijdens de staalname in opdracht van de Mestbank, kunnen dit nog tot en met 29 september melden via het Nitraatmeldpunt van de Mestbank. De land- of tuinbouwer dient steeds een telefoonnummer, bij voorkeur een GSM-nummer, op te geven waarop hij zeker bereikbaar is. De VLM maakt deze gegevens over aan het betrokken laboratorium. Land- of tuinbouwers die hun nummer doorgaven, worden tenminste een kwartier voor de staalname start, gebeld door de staalnemer op het opgegeven nummer. Het is dan ook heel belangrijk dat de betrokkene op de geplande staalnamedag ook bereikbaar is op het opgegeven nummer.
Vanaf 30 september moet de land- of tuinbouwer die wenst aanwezig te zijn tijdens de staalname, dit rechtstreeks doorgegeven aan het laboratorium dat aangeduid is om de staalname uit te voeren. De contactgegevens van het laboratorium staan vermeld in de brief met de geplande staalnamedatum die het betrokken laboratorium vooraf verstuurt.
 Percelen waarop na 1 juli nog een band- of rijbemesting toegepast werd, vereisen een aangepaste bemonstering. Daarom is het uiterst belangrijk dat de landbouwer dit vooraf meldt en een telefoonnummer opgeeft waarop de staalnemer de landbouwer kan bereiken. Ook dit kan nog tot en met 29 september op het Nitraatmeldpunt.
 Vanaf 1 oktober kan de land- of tuinbouwer op het Nitraatmeldpunt ook onregelmatigheden melden die zich voordoen bij de staalname van zijn perceel. Om snel en accuraat te kunnen optreden, is het belangrijk dat onregelmatigheden, knelpunten of problemen snel gekend zijn bij de Mestbank. De Mestbank zal de melding onderzoeken, gepaste maatregelen nemen en de betrokkene op de hoogte houden.

Bijlage(n) :
+ Persbericht Nitraatresiducampagne_2012.pdf