Specifieke steun voor inzaai van groenbedekkers.

Subsidievoorwaarden gelden op alle percelen met ‘GB2’-bestemming.
De steun voor groenbedekking moest de landbouwer aanvragen via de verzamelaanvraag 2012 met de perceelsbestemming ‘GB2’. De aangegeven oppervlakte ‘GB2’ op 31 mei 2012 is de maximale oppervlakte die het agentschap kan uitbetalen. Indien de landbouwer na 31 mei 2012 nog ‘GB2’-bestemmingen heeft toegevoegd of gewijzigd, kan dit niet meer leiden tot een verhoging van de uitbetaling. 

Het agentschap benadrukt dat de landbouwer wel op alle percelen aangegeven met ‘GB2’-bestemming moet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Indien bij een controle ter plaatse wordt vastgesteld dat een subsidievoorwaarde niet is gerespecteerd op een of meerdere van de aangegeven percelen, kan dit leiden tot korting van de uitbetaling, ook wanneer aan de subsidievoorwaarden toch nog voldaan is op een oppervlakte groter of gelijk aan de maximale oppervlakte die voor betaling in aanmerking komt.

Wijzigingen ‘GB2’ tijdig indienen en bij voorkeur via e-loket
Het agentschap benadrukt daarom dat de aangifte in de verzamelaanvraag moet overeenstemmen met de werkelijke situatie op het veld. Vergeet dus niet tijdig alle wijzigingen door te geven aan het ALV. Dit gebeurt bij voorkeur via de elektronische verzamelaanvraag op het e-loket: www.landbouwvlaanderen.be.

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen (schrappen of wisselen) worden nog aanvaard tot en met 31 oktober 2012.
Uitzonderingen:
• ‘Polders’: wijzigingen (schrappen of wisselen) werden aanvaard tot en met 14 september;
• ‘Leemstreek’: wijzigingen (schrappen of wisselen) werden aanvaard tot en met 14 september.

Wijzigingen van de ‘GB2’-bestemmingen gemeld na 31 oktober 2012 (of na 14 september voor de ‘Polders’ en de ‘Leemstreek’) zal het agentschap nog wel registreren, maar  niet meer aanvaarden voor de ‘GB2’-subsidie, tenzij dit het schrappen van percelen of bestemmingen betreft en indien de landbouwer deze meedeelt aan de buitendienst van het agentschap vóór controle of aankondiging ervan. Voor een correcte toekenning van de bemestingsnormen is het eveneens noodzakelijk om steeds alle wijzigingen van nateelten te melden.