Mestbank - stalmest - uitrijperiode en opslag op kopakker.

Uitrijperiode voor stalmest
De uitrijperiode voor stalmest is afhankelijk van het al dan niet toepassen van derogatie op een perceel.
• op derogatiepercelen kan men stalmest uitrijden in de periode van 16 februari tot en met 31 augustus;
• op niet-derogatiepercelen is dat mogelijk in de periode van 16 januari tot en met 14 november.
Opslag van stalmest op de kopakker
Momenteel kan men nog steeds stalmest opslaan op de kopakker gedurende de uitrijverbodperiode voor een periode van maximaal 3 maanden.

Vanaf 15 november 2013 zal men geen vaste dierlijke mest op de kopakker mogen opslaan in de periode van 15 november tot en met 15 januari. Buiten die periode mag de stalmest op de akker liggen gedurende maximaal 1 maand voor het spreiden, op voorwaarde dat
• de mest ter plaatse uitgespreid wordt;
• de afstand van de opslag tot de perceelsgrens en oppervlaktewater ten minste 10 meter bedraagt;
• de afstand van de opslag tot woningen van derden ten minste 100 meter bedraagt.