VMM aangifte, productiejaar 2012.

Als bijlage het te gebruiken formulier en de daarbij horende handleiding voor de VMM aangifte, productiejaar 2012

Bijlage(n) :
+ VLM-VMM-toelichting heffingsjaar 2013 sector 28 de