Nieuwe info rond groepshuisvesting van zeugen.

Nieuwe info rond groepshuisvesting van zeugen via www.vlaanderen.be/landbouw
De deadline voor de omschakeling naar groepshuisvesting voor zeugen van 1 januari 2013 komt zeer dichtbij. Een aantal bedrijven zijn nog bezig om de omschakeling te voltooien of hebben vragen over de regelgeving. In een reeks artikels beantwoordt het Departement Landbouw en Visserij i.s.m. het Varkensloket een aantal veel gestelde vragen.

Uitloop tussen voederligboxen
In een eerste artikel worden een aantal misverstanden rond de uitloop tussen voederligboxen rechtgezet. Dit artikel verscheen eerder in de meeste landbouwvakbladen.

Sancties en vloeroppervlakte
Een tweede artikel behandelt de huidige stand van zaken op het vlak van de sancties als niet tijdig aan de regelgeving wordt voldaan. Verder wordt ingegaan op de oppervlaktenorm, het aandeel dichte vloer en de spleetbreedte van betonroosters.

Roosterspleten dichtmaken
Het volgende artikel in de reeks is in voorbereiding. Hierin zullen mogelijke stappen worden beschreven, om het vereiste aandeel dichte vloer in bestaande stallen te realiseren.

Twijfels rond de regelgeving?
Raadpleeg de artikels in uw vakblad of lees ze na op www.vlaanderen.be/landbouw (rubriek Dier/varkens/groepshuisvesting zeugen) of www.varkensloket.be.

Contact
Suzy Van Gansbeke
Tel.: 09 272 23 07
Fax: 09 272 23 01
suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw