Effluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toegestaan.

Niet alle landbouwers en erkende mestvoerders zijn vertrouwd met de specifieke voorwaarden voor het aanwenden vanEffluent aanwenden in de winter op akkers zonder gewas is niet toegestaan
Niet alle landbouwers en erkende mestvoerders zijn vertrouwd met de specifieke voorwaarden voor het aanwenden van effluent tijdens de winterperiode.
Inbreuken op dit aspect van de mestwetgeving kunnen aanbieders, afnemers én mestvoerder nochtans zuur opbreken. Zo  kunnen de drie betrokken partijen geverbaliseerd worden en de landbouwers kunnen bovendien hun bedrijfstoeslag mislopen.

Tijdens recente terreincontroles hebben toezichthouders van de Mestbank vastgesteld dat effluent werd uitgespreid op onbeteelde grond, terwijl dat enkel mag op gronden waarop een gewas aanwezig is. Tijdens de controles werd ook duidelijk dat de landbouwers geen attesten hadden gekregen van de erkende mestvoerders, waarop de beperkingen van het geleverde product staan. Nochtans moeten de erkende mestvoerders die attesten verplicht afleveren. Landbouwers die de nodige attesten niet spontaan krijgen, vragen er best expliciet naar bij de erkende mestvoerders.

De Mestbank zal naar aanleiding van de recente vaststellingen gerichte controles uitvoeren op het opbrengen van effluent in de winter.

Spelregels voor het gebruik van effluent
Het opbrengen van mest tijdens de winterperiode is verboden wegens uitspoeling.
Landbouwers mogen bepaalde stoffen met trage stikstofvrijstelling en lage stikstofinfhoud  in de winterperiode wél opbrengen. Daar zijn specifieke voorwaarden aan verbonden: 
• De producent van die meststoffen moet een attest hebben voor een uitzondering op de uitrijverbodsperiode.
• Er moet aan alle bijkomende voorwaarden van het attest worden voldaan.

Op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land mogen ook de meststoffen met een attest voor een uitzondering op de uitrijverbodsperiode niet worden gespreid.

Bekijk hier een overzicht van de verleende attesten.

 effluent tijdens de winterperiode.
Inbreuken op dit aspect van de mestwetgeving kunnen aanbieders, afnemers én mestvoerder nochtans zuur opbreken. Zo  kunnen de drie betrokken partijen geverbaliseerd worden en de landbouwers kunnen bovendien hun bedrijfstoeslag mislopen.

Tijdens recente terreincontroles hebben toezichthouders van de Mestbank vastgesteld dat effluent werd uitgespreid op onbeteelde grond, terwijl dat enkel mag op gronden waarop een gewas aanwezig is. Tijdens de controles werd ook duidelijk dat de landbouwers geen attesten hadden gekregen van de erkende mestvoerders, waarop de beperkingen van het geleverde product staan. Nochtans moeten de erkende mestvoerders die attesten verplicht afleveren. Landbouwers die de nodige attesten niet spontaan krijgen, vragen er best expliciet naar bij de erkende mestvoerders.

De Mestbank zal naar aanleiding van de recente vaststellingen gerichte controles uitvoeren op het opbrengen van effluent in de winter.

Spelregels voor het gebruik van effluent
Het opbrengen van mest tijdens de winterperiode is verboden wegens uitspoeling.
Landbouwers mogen bepaalde stoffen met trage stikstofvrijstelling en lage stikstofinfhoud  in de winterperiode wél opbrengen. Daar zijn specifieke voorwaarden aan verbonden: 
• De producent van die meststoffen moet een attest hebben voor een uitzondering op de uitrijverbodsperiode.
• Er moet aan alle bijkomende voorwaarden van het attest worden voldaan.

Op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land mogen ook de meststoffen met een attest voor een uitzondering op de uitrijverbodsperiode niet worden gespreid.

Bekijk een overzicht van de verleende attesten op de website van VLM.