Vervoer in kader van een burenregeling.

Elk vervoer in kader van een burenregeling van dierlijke mest geproduceerd op een exploitatie naar een verwerkingseenheid en van effluent geproduceerd op een verwerkingseenheid naar een exploitatie moet een dag voorafgaand aan het vervoer gemeld worden aan de Mestbank door de aanbieder of afnemer van de mest.
Deze melding moet gebeuren via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. Dit loket zal vanaf 1 januari 2013 beschikbaar zijn.

Als bijlage de te volgen procedure via dit internetloket.
 

Bijlage(n) :
+ Bijlage1_Toelichting_melding_burenregeling.pdf