Mestbank - aanvraag derogatie uiterlijk 15 februari 2013.

De aanvraag van derogatie voor het productiejaar 2013 moet uiterlijk op 15 februari 2013 gebeuren via het e-loket van de Mestbank (Mestbanking) of via het bijgevoegd aanvraagformulier.
Net zoals in de voorbije jaren moet men nadien op de verzamelaanvraag de percelen aankruisen waarop men derogatie zal toepassen. Voor een geldige derogatieaanvraag moet de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag (21 april 2013) ook gerespecteerd worden!