ABS

Landbouworganisatie.
http://www.absvzw.be

Agripress

Actuele nieuwssite over landbouw en milieu.
http://www.agripress.be

Agritel

Verstrekt advies en is gespecialiseerd in het beleid van financiële risico's.
http://www.agritel.fr

Bemefa

Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten.
http://www.bemefa.be

Boerenbond

Beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer.
http://www.boerenbond.be

Boerenstebuiten

Alles over landbouw.
http://www.boerenstebuiten.be

Cercosoft

Bedrijf dat gespecialiseerd is in agrarische software.
http://www.cercosoft.be

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Identificatie & registratie van dieren en diergeneeskundige ondersteuning.
http://www.dgz.be

FAVV

Federaal Voedselagentschap. Alle info omtrent voedselveiligheid.
http://www.favv-afsca.fgov.be

Landbouw- en visserij

Vlaamse overheidssite voor de landbouw- en visserij.
http://lv.vlaanderen.be

Landbouw.be

Alle info m.b.t de landbouw.
http://www.landbouw.be

Ovocom

Overkoepelend voedingsmiddelenkolom.
http://www.ovocom.be

Synagra

Beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten.
http://www.synagra.be

Varkensloket

www.varkensloket.be

Varkensvlees

Alle info m.b.t varkensvlees.
http://www.varkensvlees.be

VCM

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Alle actuele informatie omtrent mestverwerking.
http://www.vcm-mestverwerking.be

Vegaplan

Integrale kwaliteitsbepaling van de Belgische plantaardige voedselketen.
http://www.vegaplan.be

VEVA

Vereniging voor varkenshouders.
http://www.veva.be

VILT

Vlaams infocenter voor land- en tuinbouw.
http://www.vilt.be

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Voert promotie voor de producten en diensten van de land- en tuinbouw, visserij en agrovoedingssectoren in zowel binnen- als buitenland.
http://www.vlam.be

VLM

Vlaamse Landmaatschappij.
http://www.vlm.be